Systemy operacyjne

Operating systems

2020L

Kod przedmiotu2317N1-SYSOP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Brzeziński, D. Wawrzyniak,, Systemy operacyjne, UW, 2006 2) A. Silberschatz, L. J. Peterson, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych, WNT, 2005 3) M. K. Johnson, E. W. Troan, Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux, WNT, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi