Systemy wbudowane

EMBEDDED SYSTEMS

2021L

Kod przedmiotu2317N1-SYSWBUD
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Daca W., 2000r., "Mikrokontrolery – od układów 8-bitowych do 32-bitowych,", wyd. MIKOM, 2) Niederliński A., 1985r., "Systemy komputerowe automatyki przemysłowej", wyd. WNT, t.wydanie 1, 3) Pełka R., 2000r., "Mikrokontrolery – architektura, programowanie, zastosowania", wyd. WKŁ.
Literatura uzupełniająca
Uwagi