Systemy wbudowane

EMBEDDED SYSTEMS

2021L

Kod przedmiotu2317N1-SYSWBUD
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Daca, Mikrokontrolery – od układów 8-bitowych do 32-bitowych , MIKOM, 2000 2) R. Pełka, Mikrokontrolery – architektura, programowanie, zastosowania , WKŁ, 2000 3) T. Kaczorek, Teoria sterowania, PWN, 1996 4) E. A. Lee, S. A. Seshia, Introduction to Embedded Systems - A Cyber-Physical Systems Approach, Second Edition., MIT Press, 2017 5) Kirk Zurell, First Steps with Embedded Systems, , Byte Craft Limited, 2002 6) Richard C. Dorf, Robert H. Bishop, Modern Control Systems, Twelfth edition , Prentice Hall, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi