Technika cyfrowa

2020Z

Kod przedmiotu2317N1-TECHCYFRO
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Anand Kumar, 2006r., "Fundamentals of Digital Circuits", wyd. Prentice-Hall India, 2) Józef Kalisz, 2008r., "Podstawy elektroniki cyfrowej", wyd. WKiŁ, 3) Andrzej Skorupski, 2001r., "Podstawy techniki cyfrowej", wyd. WKiŁ, 4) Piotr Gajewski, Janusz Turczyński, 1990r., "Cyfrowe układy scalone CMOS", wyd. WKiŁ.
Literatura uzupełniająca
Uwagi