Technika cyfrowa

2020Z

Kod przedmiotu2317N1-TECHCYFRO
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy logiki i teorii mnogości, Matematyka dyskretna, Podstawy elektroniki i elektrotechniki
Wymagania wstępnerachunek zdań logicznych, podstawy elektrotechniki i elektroniki
Opis ćwiczeń1. Podstawowe bramki logiczne 2. Tożsamości logiczne 3. Prawa de Morgana 4. Bramka XOR 5. Konwertery kodów 6. Projektowanie układu kombinacyjnego 7. Przerzutniki (flip-flop) 8. Liczniki 9. Rejestry przesuwające 10. Projektowanie układu sekwencyjnego
Opis wykładów1. Wprowadzenie do techniki cyfrowej 2. Kody liczbowe 3. Sposoby opisu układów cyfrowych 4. Algebra Boole'a 5. Układy serii TTL i CMOS 6. Synteza funkcji przełączającej 7. Minimalizacja form logicznych 8. Analiza czasowa układów kombinacyjnych 9. Kombinacyjne bloki funkcjonalne 10. Układy arytmetyczne 11. Podstawowe układy sekwencyjne 12. Formalizm Moore'a i Mealy'ego 13. Automaty synchroniczne i asynchroniczne 14. Tworzenie grafów przejść automatów 15. Kodowanie i minimalizacja liczby stanów automatu 16. Narzędzia komputerowego wspomagania projektowania układów cyfrowych.
Cel kształceniaNabycie umiejętności syntezy układów cyfrowych (kombinacyjnych i sekwencyjnych) oraz poznanie zasad ich projektowania. Poznanie komputerowych narzędzi projektowania i symulacji układów cyfrowych.
Literatura podstawowa1) Anand Kumar, 2006r., "Fundamentals of Digital Circuits", wyd. Prentice-Hall India, 2) Józef Kalisz, 2008r., "Podstawy elektroniki cyfrowej", wyd. WKiŁ, 3) Andrzej Skorupski, 2001r., "Podstawy techniki cyfrowej", wyd. WKiŁ, 4) Piotr Gajewski, Janusz Turczyński, 1990r., "Cyfrowe układy scalone CMOS", wyd. WKiŁ.
Literatura uzupełniająca1) Piotr Gajewski, Janusz Turczyński, wyd. WKiŁ, Cyfrowe układy scalone CMOS, 1990r., tom
Uwagi