Wprowadzenie do grafiki maszynowej

INTRODUCTION TO MACHINE GRAPHICS

2021Z

Kod przedmiotu2317N1-WDGM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającegeometria analityczna, analiza matematyczna, podstawy programowania, algorytmy i struktury danych
Wymagania wstępnePodstawy programowania w C/C++ bądź innego języka programowania strukturalnego i obiektowego
Opis ćwiczeńImplementacja wybranych algorytmów graficznych
Opis wykładów Wprowadzenie do percepcji wizualnej i modeli barw Wprowadzenie do formatów plików graficznych i podstaw kompresji obrazów Wprowadzenie do rasterizacji Wprowadzenie do algorytmów obcinania i okienkowania Wprowadzenie do geometrii maszynowej Wprowadzenie do rzutowania Wprowadzenie do oświetlenia Wprowadzenie do teksturowania Wprowadzenie do krzywych Béziera Wprowadzenie do historii OpenGL Wprowadzenie do podstaw OpenGL Wprowadzenie do transformacji w OpenGL
Cel kształceniaWprowadzenie słuchacza w zagadnienia grafiki maszynowej (komputerowej) i opanowanie przez niego wiedzy podstawowej w tym zakresie oraz nabycie umiejętności w zakresie programowania prostych zadań z geometrii obliczeniowej i zadań wizualizacyjnych.
Literatura podstawowa1) Michał Jankowski, Elementy grafiki komputerowej, WNT, 2006 2) Wojciech Mokrzycki, Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej. Percepcja, akwizycja, wizualizacja, t. 1, EXIT, 2010 3) Przemyslaw Kiciak, Grafika komputerowa I, Portal z materiałami dydaktycznymi Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, UW, 2011
Literatura uzupełniająca1) David Austin, wyd. AMS, What is JPEG? Notices of the AMS, 2008r., tom 55, 226–229s. 2) Samuel R. Buss, wyd. Cambridge University Press, 3D Computer Graphics: A Mathematical Introduction with OpenGL, 2003r., tom 3) Graham Sellers, Richard S. Wright Jr., Nicholas Haemel, wyd. Helion, OpenGL. Księga eksperta. Wydanie VII, 2016r., tom 4) W3C, wyd. W3C, Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition), 2011r., tom 5) Greg Roelofs, wyd. Libpng, A Basic Introduction to PNG Features, 2009r., tom 6) Glenn C. Reid, wyd. Addison-Wesley, Thinking in Postscript, 1990r., tom
Uwagi