Wprowadzenie do grafiki maszynowej

INTRODUCTION TO MACHINE GRAPHICS

2021Z

Kod przedmiotu2317N1-WDGM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Michał Jankowski, Elementy grafiki komputerowej, WNT, 2006 2) Wojciech Mokrzycki, Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej. Percepcja, akwizycja, wizualizacja, t. 1, EXIT, 2010 3) Przemyslaw Kiciak, Grafika komputerowa I, Portal z materiałami dydaktycznymi Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, UW, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi