Wykład specjalizujacy 1

2021L

Kod przedmiotu2317N1-WYKS1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceprogramowanie strukturalne i obiektowe. wprowadzenie do grafiki komputerowej
Wymagania wstępneznajomość podstaw programowania strukturalnego, obiektowego i grafiki 2W.
Opis ćwiczeńwykład bez ćwiczeń
Opis wykładówInicjacja okna dla grafiki 3W. Współrzędne jednorodne i przekształcenia macierzowe (rzutowanie,skalowanie,obrót, translacja, macierz odbicia i macierz spłaszczenia spłaszczenia). Rysowanie i animacja brył i figur. Rodzaje oświetlenia. mieszanie kolorów. Teksturowanie. Maskowanie. Kontrola położenia kamery. Tworzenie czcionek. Bufor szablonowy.
Cel kształceniaopanowanie umiejętności tworzenia obrazów z wykorzystaniem API graficznego. budowa obiektów przestrzennych z podstawowych prymitywów i dokonywanie na nich podstawowych transformacji(skalowani, obrót i translacja) oraz bardziej złożonych jak odbicie i spłaszczenie. Rysowanie sceny 3W wraz z oświetleniem, teksturowaniem, wykorzystaniem maskowania do tworzenia obiektów prześwitujących i bufora szablonowego do wizualizacji cieni objętościowych.
Literatura podstawowa1) R.S. Wright, B, Lipchak, OpenGL.Księga eksperta, Hellion, 2005 2) M. DeLoura, Perełki programowania gier. vademecum programisty, Hellion, 2002 3) K.HAWKINS, D. Astale, OpenGL - programowanie gier, Hellion, 2003
Literatura uzupełniająca1) Geometr algorithms, wyd. Geometr algorithms, "http://softsufer.com, tom 2) NeHe, wyd. Nehe, 1) NeHe, "http://nehe.gamedev.net". 2) EuclideanSpace, ""http://www.Euclideanspace.com/maths/". 3)Geometr algorithms. ""http://softsufer.com/"., tom 3) Euclidian Space, wyd. Euclidian Space, http://nehe.gamedev.net, tom
Uwagi