Wykład specjalizujący 2

2022Z

Kod przedmiotu2317N1-WYKS2
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marian Chudy, Wprowadzenie do informatyki kwantowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi