Bazy danych

Data bases

2021Z

Kod przedmiotu17N1-BADA
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceElementy logiki i teorii mnogości, Wstęp do programowania
Wymagania wstępneUmiejętność działań na zbiorach, wykonywania operacji logicznych, umiejętność zastosowania instrukcji warunkowych, pętli, rozumienie sensu wprowadzania zmiennych, rozumienie koncepcji drzew
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie do baz danych, Podstawowe pojęcia, Środowisko baz danych, Diagram związków encji, Relacyjny model danych, Język baz danych SQL, definiowanie danych, Język zapytań, SQL Kontrola dostępu, Normalizacja bazy danych, Bezpieczeństwo baz danych, Transakcje w bazach danych, Zarządzanie transakcjami, Organizacja plików i struktury danych, indeksy,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Modelowanie baz danych, diagram związków encji, tworzenie struktury bazy na podstawie ERP, Wprowadzenie do środowiska Linux oraz MySQL, Język baz danych SQL, definiowanie danych (DDL), Aktualizacja danych i wstawianie danych do tabel (DML), SQL Tworzenie zapytań dotyczących jednej tabeli w MySQL, SQL Z łączenia tabel, funkcje agregujące, funkcje wbudowane w MySQL, SQL Podzapytania, SQL Nadawanie i odbieranie uprawnień, Sprowadzanie tabel do postaci normalnej Boyce’a-Codda (BCNF), różnica między 3NF i BCNF, Zarządzanie transakcjami, tworzenie prostych funkcji, procedur i wyzwalaczy
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych. Studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami modelowania i projektowania baz danych, relacyjnym modelem danych, standardowym językiem baz danych SQL, normalizacją schematów logicznych baz danych
Literatura podstawowa1) Ullman J., Widom J., Podstawowy wykład z systemów baz danych , WNT, 2001 2) Beynon-Davies P., Systemy baz danych, WNT, 2000 3) Banachowski L., Bazy Danych – Tworzenie Aplikacji, PLJ, 1998 4) Conolly T., Begg C., Systemy baz danych, RM, 2004 5) Date C., Wprowadzenie do Systemów Baz Danych, 2000, 2000
Literatura uzupełniająca1) brak, wyd. brak, Kurs Introduction to Databases, Stanford, 2020r., tom
Uwagibrak