CAD komputerowe wspomaganie projektowania

2021L

Kod przedmiotu17N1-CAD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty techniczne ze szkoły średniej
Wymagania wstępneZnajomość obsługi komputera
Opis ćwiczeń
Opis wykładówiadomości ogólne o rysowaniu. Rzutowanie prostokątne - metody rzutowania. Rodzaje widoków, przekrojów i kładów. Elementy wymiaru rysunkowego. Rozmieszczenie wymiarów na rysunkach. Zasady wymiarowania. Tolerowanie wymiarów liniowych i kątowych. Rysunek części klasy wałek. Rysunki złożeniowe - uwagi ogólne, tabliczki, wymiarowanie i dodatkowe wskazówki. Podstawowe pojęcia CAD, CAE, CAM, CE. Przegląd rynku programów CAD. Zasady doboru programu. Zasady pracy w nieparametrycznym programie CAD. Definicja obszaru rysunku. Układy współrzędnych. Definicja położenia punktów, wykonywanie rysunków. Metody edycji rysunków, wymiarowanie rysunków, zaawansowane techniki pracy: tworzenie szablonów, technika bloków, zastosowanie rzutni.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Nauka rzutowania prostokątnego metodą pierwszego kąta. Wyznaczanie kolejnych rzutów przedmiotu na podstawie już istniejących. Rysowanie przedmiotów z wykorzystaniem różnego rodzaju widoków, przekrojów i kładów. Wykorzystanie znaków wymiarowych przy ograniczaniu liczby niezbędnych rzutów przedmiotu. Nauka prawidłowego rozmieszczania wymiarów na rysunku. Techniki pracy w programie AutoCAD. Wydawanie poleceń, tryby pracy, układy współrzędnych, zaznaczanie obiektów. Tworzenie prostych rysunków z zastosowaniem różnych układów współrzędnych. Edycja rysunku za pomocą poleceń i uchwytów, cechy obiektów, technika warstw. Wymiarowanie rysunków, style wymiarowania, style tekstu. Zastosowanie polecenia szyk przy tworzeniu rysunków z powtarzającymi się elementami, tworzenie szablonów, technika bloków. Wykonywanie rysunków z zastosowaniem poznanych technik pracy.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstawowych umiejętności opracowywania i czytania dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń w systemie międzynarodowym, z wykorzystaniem programów CAD. Zadaniem przedmiotu jest przedstawienie studentom potencjału systemów wspomagających pracę konstruktora. Studenci nabywają praktyczne umiejętności posługiwania się podstawowymi programami CAD.
Literatura podstawowa1) Giełdowski L., Rzutowanie prostokątne widoki. Ćwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiązaniami, WSiP, 1998 2) Giełdowski L., Przekroje. Ćwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiązaniami, WSiP, 1998 3) Giełdowski L., Wymiarowanie. Ćwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiązaniami, WSiP, 1999 4) Jaskulski A., AutoCAD 2009/LT2009+ Kurs projektowania Wersja polska i angielska, Mikom, 2008 5) Lewandowski T., Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP, 2008 6) Wróbel J., Technika komputerowa dla mechaników, PWN, 1994
Literatura uzupełniająca
UwagiDopuszczalna nieobecność na 2 ćwiczeniach