Praca dyplomowa

Diploma Thesis

2024Z

Kod przedmiotu17N1-MK-PDYPL
Punkty ECTS 15
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWybrane przedmioty z semestrów wcześniejszych, w zaleśności od tematyki pracy
Wymagania wstępneWiadomości zdobyte w toku studiów.
Opis ćwiczeńokreśla promotor
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCel: napisanie pracy dyplomowej zgodnie z wymogami pisania prac w dziedzinie.
Literatura podstawowa1) rózni, określa promotor, różne, różne
Literatura uzupełniająca1) różni, wyd. różne, określa promotor, różner., tom
Uwagibrak