Podstawy elektroniki i elektrotechniki

Foundations of electronics and electrical engineering

2022L

Kod przedmiotu17N1-PELIET
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa, Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, Wyd.6. , t. I, WNT, 2004, s. 5-615 2) P.Horowitz, Winfield. Hill, Sztuka elektroniki, t. I, WKiŁ, 2016, s. brak 3) U. Tietze, Ch. Shenk, Układy półprzewodnikowe, t. I, WNT, 1996, s. brak 4) H. Jonas, Komputer i pomiary, t. I, brak, brak, s. brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi