Pracownia dyplomowa 2

2024Z

Kod przedmiotu17N1-PRDYP2
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzająceZależne od tematyki pracowni dyplomowej
Wymagania wstępneZależne od tematyki pracowni dyplomowej
Opis ćwiczeńZależne od tematyki pracowni dyplomowej
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wymogami pracy inżynierskiej, udzielanie wskazówek przy pisaniu pracy oraz wsparcie merytoryczne prowadzące do ukończenia pracy
Literatura podstawowa1) brak, w zależności od tematyki pracowni dyplomowej, brak, brak
Literatura uzupełniająca1) ., wyd. ., w zależnosci od tematyki pracowni dyplomowej - poleca promotor, .r., tom
Uwagibrak