Programowanie strukturalne

2021L

Kod przedmiotu17N1-PROGRSTR
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawy paradygmatu programowania strukturalnego i jego umiejscowienie w kontekście innych paradygmatów. Historia języków i technik programowania. Funkcje i procedury (przekazywanie argumentów, zmienne lokalne, zwracanie wartości). Rekurencja. Wskaźniki (zarządzanie pamięcią, arytmetyka wskaźników). Pojęcie stosu i sterty. Tablice (jednowymiarowe, wielowymiarowe, tablice tablic). Operacje na plikach. Struktury i inne formy danych. Dynamiczne typy danych (typy wskaźnikowe, implementacja list poprzez wskaźniki, podstawowe operacje na listach). Operacje na bitach. Preprocesor. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci mają za zadanie napisanie i uruchamianie szeregu programów ilustrujących kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Richard Resese, Wskaźniki w języku C. Przewodnik, t. 1, Helion, 2014 2) Stephen Prata, Język C. Szkoła programowania, t. 1, Helion, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi