Programy użytkowe

SUPPORT APPLICATIONS

2021Z

Kod przedmiotu17N1-PROGUZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńLABORATORYJNE:ĆWICZENIA: Treści ćwiczeń obejmują: Latex * Wprowadzenie do środowiska składu tekstu Latex. * Zapoznanie z środowiskiem latex, dostępnymi IDE oraz narzędziami wspomagającymi kompilację. * Tworzenie dokumentu w latex'u: podstawowe formatowanie strony i tekstu, kontrola na strukturą dokumentu. Wstawianie automatycznych spisów i list. Wstawianie symboli i wyrażeń matematycznych. Tworzenie tabel i zestawień, praca z grafiką w latex'u. Interaktywne środowisko obliczeniowe (jedno do wyboru: octave, matlab, scilab, python) * Wprowadzenie do narzędzi interaktywnych obliczeń numerycznych * Interaktywne obliczenia na macierzach, wektorach * Generowanie wykresów 2D, 3D i ich eksport. * Tworzenie skryptów i funkcji. Wersjonowanie kodu: * Wprowadzenie do systemów wersjonowania kodu git lub mercurial. * Zapoznanie z narzędziami oraz ich chmurowymi odpowiednikami. * Tworzenie i inicjowanie repozytorium kodu, zatwierdzanie zmian, praca z historią zmian. * Praca grupowa: scalanie zmian w kodzie od wielu użytkowników, rozwiązywanie konfliktów, przywracanie poprzednich wersji.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie i nabycie umiejętności przez studentów posługiwania się podstawowymi narzędziami używanymi w codziennej pracy informatycznej wspomagającymi obliczenia numeryczne i wizualizację, podstawy grafiki i animacji, wytwarzanie kodu, pracę w grupie i tworzenie dokumentacji.
Literatura podstawowa1) A. Diller, LaTeX. Wiersz po wierszu, Helion, 2003 2) Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna, Elisabeth Schlegl Tomasz Przechlewski i Ryszard Kubiak Jan, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu latex, url (2015): http://texdoc.net/texmf-dist/doc/latex/lshort-polish/lshort2e.pdf, -, 2015
Literatura uzupełniająca1) Zofia Walczak, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, LaTeX dla niecierpliwych. Część pierwsza. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, 2014r., tom 2) Sandeep Nagar, wyd. Apress, Introduction to Scilab, For Engineers and Scientists, 2017r., tom 3) Jesper Schmidt Hansen, wyd. Packt, GNU Octave Beginner's Guide, 2011r., tom 4) Richard E. Silverman, wyd. Helion, Git. Leksykon kieszonkowy, 2014r., tom
Uwagibrak