Problemy społeczne i zawodowe informatyki

2022Z

Kod przedmiotu17N1-PRSPOIZAWINF
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cieciura Marek, 2009r., "Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki", wyd. VIZJA PRESS&IT, 2) Sienkiewicz Piotr, Goban-Klas Tomasz, 1999r., "Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania", wyd. Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji Kraków, 3) Traczyk Tomasz, 2007r., "Hurtownie danych", wyd. www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/pdf/infofest98_art.pdf.
Literatura uzupełniająca
Uwagi