Przedmiot fakultatywny

FACULTATIVE SUBJECT

2023L

Kod przedmiotu17N1-PRZEFAK
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D.G. Hoffmann, "Coding Theory, The Essentials" , Marcel Dekker Inc, 1991
Literatura uzupełniająca
Uwagi