Projekt zespołowy

TEAM DESIGN

2023L

Kod przedmiotu17N1-PZESP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, turoriale do tworzenia projektów oraz do różnych języków programowania, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi