Repetytorium matematyki elementarnej

Repetitory course of elementary mathematics

2021Z

Kod przedmiotu17N1-REPEMATEL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńWybrane zagadnienia rachunku zbiorów. Niektóre własności zbioru liczb rzeczywistych. Funkcja: dziedzina, zbiór wartości, wykres. Injekcja, surjekcja, bijekcja. Własności funkcji: monotoniczność, ograniczoność, okresowość, parzystość, nieparzystość. Przekształcenia wykresów funkcji. Funkcja złożona i odwrotna. Przegląd funkcji elementarnych. 1. Wielomiany. Dzielenie wielomianów. Twierdzenie Bezouta. Schemat Hornera. Pierwiastki wymierne wielomianów o współczynnikach całkowitych. Wykresy. 2. Funkcje wymierne. Rozkład na ułamki proste. Wykresy funkcji homograficznych. Równania i nierówności wymierne. 3. Funkcje wykładnicze. Potęgi i ich własności. Wykresy funkcji wykładniczych. Równania i nierówności wykładnicze. 4. Funkcje logarytmiczne. Logarytmy i ich własności. Równania i nierówności logarytmiczne. 5. Funkcje trygonometryczne. Miara łukowa kąta. Definicje funkcji trygonometrycznych. Wykresy. Własności funkcji trygonometrycznych. Równania i nierówności trygonometryczne. 6. Funkcje cyklometryczne; własności i wykresy.
Opis wykładównie ma wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kozłowska G., Żabka M., "Repetytorium matematyki elementarnej", Wyd. Politechniki Śląskiej, 1999 2) Cewe A., Nahorska H., Pancer I., "Tablice matematyczne", wyd. Podkowa, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi