Sieci komputerowe

Computer networks

2022L

Kod przedmiotu17N1-SIKOM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall, Sieci komputerowe. wydanie V, Helion, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi