Sztuczna inteligencja

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

2023L

Kod przedmiotu17N1-SZINT
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceProgramowanie, Algorytmy i Struktury Danych
Wymagania wstępneZnajomość technik programistycznych
Opis ćwiczeń
Opis wykładówraf gry, sieci neuronowe, algorytmy ewolucyjne, problem brakujących danych oraz inne algorytmy związane z inteligencją obliczeniową.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Implementacja algorytmów zaprezentowanych na wykładzie.
Cel kształceniaZaprezentowanie studentowi wprowadzenia do dziedziny Sztucznej Inteligencji; Zainteresowanie studenta tematyką Sztucznej Inteligencji; Pokazanie zastosowań praktycznych metod AI
Literatura podstawowa1) Artiemjew, P., Wybrane paradygmaty sztucznej inteligencji, PJWSTK, 2013 2) Russell, Norvig, Artificial intelligence. A Modern Approach, Prentice Hall, 2020
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagi