Wprowadzenie do grafiki maszynowej

INTRODUCTION TO MACHINE GRAPHICS

2023Z

Kod przedmiotu17N1-WDGM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Michał Jankowski, Elementy grafiki komputerowej, WNT, 2006 2) Wojciech Mokrzycki, Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej. Percepcja, akwizycja, wizualizacja, t. 1, EXIT, 2010 3) Przemyslaw Kiciak, Grafika komputerowa I, Portal z materiałami dydaktycznymi Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, UW, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi