Wizualizacja danych

2021L

Kod przedmiotu17N1-WIZD
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńLABORATORYJNE:W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci mają za zadanie napisanie i uruchamianie szeregu programów ilustrujących kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie.,
Opis wykładówrótki rys historyczny języka Python. Cechy języka Python. Podstawowe elementy języka Python (typy danych, instrukcje sterujące, klasy, instrukcje wejścia-wyjścia). Wprowadzenie do bibliotek numerycznych w Pythonie: NumPy, SciPy. Wczytywanie, zapisywanie i przetwarzanie danych (w tym m.in. za pomocą biblioteki pandas). Korzystanie z darmowych repozytoriów danych. Techniki wizualizacji danych z wykorzystaniem biblioteki matplotlib, seaborn.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Joel Grus, Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie, Helion, 2018 2) Wes McKinney, Python w analizie danych. Przetwarzanie danych za pomocą pakietów Pandas i NumPy oraz środowiska IPython, Helion, 2018 3) Paul Barry, Python. Rusz głową!, Helion, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi