Wstęp do programowania

Introduction to programming

2021Z

Kod przedmiotu17N1-WSTEPDOPR
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) N. Wirth., Wstęp do programowania systematycznego, WNT, 1999 2) J. Bentley, Perełki programowania, Helion, 2012 3) D. Harel, Y. Feldman, Rzecz o istocie informatyki : Algorytmika, WNT, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi