Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Safety and hygiene at work

2021Z

Kod przedmiotu2300NX-MK-BHP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBez wskazań
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówegulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązujące ustawy, rozporządzenia (Konstytucja RP, Kodeks Pracy, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń dla życia i zdrowia na poszczególnych dyscyplinach (czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe). Analiza okoliczności i przyczyn wypadków studentów: omówienie przyczyn wypadków. Ogólne zasady postępowania w razie wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru). Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku — apteczka pierwszej pomocy. Posługiwanie się różnymi typami gaśnic. Zapobiegania zaczadzeniom.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie podstawowych wiadomości na temat ogólnych zasad postępowania w razie wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń, okoliczności i przyczyn wypadków studentów, zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, jak również wskazanie potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się studenci.
Literatura podstawowa1) 1. Danuta Koradecka, 1) pod redakcją naukową prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej, Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych, CIOP Warszawa, 2006 2) MNiSW, Ustwa z dnia 27 lipca 2005 roku z poźniejszymi zmianami, Prawo o szkolnictwie wyższym., Warszawa, 2005 3) MNiSW, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, Warszawa, 2007 4) Danuta Koradecka, 1) Danuta Koradecka, Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych, CIOP Warszawa, 2006 2) RP, Ustwa z dnia 27 lipca 2005 roku z poźniejszymi zmianami, Prawo o szkolnictwie wyższym., Warszawa, 2005 3) MNiSW, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, Warzsawa, 2007 , CIOP, 2010 , CIOP Warszawa, 2010 2) RP, USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, MNiSW, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi