Język obcy IV

Foreign Language

2023Z

Kod przedmiotu37-00-30-IV
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnezaliczenie semestru III
Opis ćwiczeń: ćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego z zakresu następujących tematów: kariera zawodowa, święta i zwyczaje, emocje i zmysły, film, przestępstwa i katastrofy, wynalazki i nowinki technologiczne, tryb przypuszczający, zdania warunkowe, formy czasowe, strona bierna, mowa zależna, czasowniki modalne, zdania przydawkowe; zapoznanie z obyczajami i kulturą krajów danego obszaru językowego w celu nie tylko poszerzania wiedzy i ćwiczenia odpowiednich nawyków językowych, ale też rozwijania ciekawości, otwartości i tolerancji; prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł; różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów; wprowadzenie i wyćwiczenie podstawowej terminologii specjalistycznej z zakresu danego kierunku studiów.
Opis wykładów-
Cel kształceniaKształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, mówienie, pisanie), zgodnie z tabelą wymagań ESOKJ dla poziomu B2, pozwalających studentom na posługiwanie się językiem obcym na tym poziomie, tj. rozumienie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne; porozumiewanie się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka obcego; formułowanie przejrzystych wypowiedzi ustnych i pisemnych w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśnianie swojego stanowiska w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań; wprowadzenie podstawowej terminologii specjalistycznej z wykorzystaniem prostych tekstów w języku obcym
Literatura podstawowa1) Antonia Clare, Frances Eales, Steve Oakes, JJ Wilson, Speakout B2 , Pearson, 2015 2) Funk, Hermann; Kuhn, Christina; i in., studio [express], Cornelsen, 2017 3) Agnieszka Ślęzak,Olga Tokarczyk, Rosyjski dla średnio zaawansowanych, Edgard, 2012 4) Corpas, Jaime ; Garmendia, Augustin; Soriano, Carmen, Aula Internacional 2, LektorKlett, 2015
Literatura uzupełniająca1) , 1) , , , , , 2) , 1) , , , , , 3) , 1) , , , , , 4) , 1) , , , , , 5) , 1) , , , , , 6) , 1) , , , , , 7) , 1) , , , , , 8) , 1) , , , , , 9) , 1) , , , , , 10) , 1) , , , , , 11) , 1) , , , , , 12) , 1) , , , , , 13) , 1) , , , , , 14) , 1) , , , , , 15) , 1) , , , , , 16) , 1) , , , , , 17) , 1) , , , , , 18) , 1) , , , , , 19) , 1) , , , , , 20) , 1) , , , , , 21) , 1) , , , , , 22) , 1) , , , , , 23) , 1) , , , , , 24) , 1) , , , , , 25) , 1) , , , , , 26) , 1) , , , , , 27) , 1) , , , , , 28) , 1) , , , , , 29) , 1) , , , , , 30) , 1) , , , , , 31) , 1) , , , , , 32) , 1) , , , , , 33) , 1) , , , , , 34) , 1) , , , , , 35) , 1) , , , , , 36) , 1) , , , , , 37) , 1) , , , , , 38) , 1) , , , , , 39) , 1) , , , , , 40) , 1) , , , , , 41) , 1) , , , , , 42) , 1) , , , , , 43) , 1) , , , , , 44) , 1) , , , , , 45) , 1) , , , , , 46) , 1) , , , , , 47) , 1) , , , , , 48) , 1) , , , , , 49) , 1) , , , , , 50) , 1) , , , , , 51) , 1) , , , , , 52) , 1) , , , , , 53) , 1) , , , , , 54) , 1) , , , , , 55) , 1) , , , , , 56) , 1) , , , , , 57) , 1) , , , , , 58) , 1) , , , , , 59) , 1) , , , , , 60) , 1) , , , , , 61) , 1) , , , , , 62) , 1) , , , , , 63) , 1) , , , , , 64) , 1) , , , , , 65) , 1) , , , , , 66) , 1) , , , , , 67) , 1) , , , , , 68) , 1) , , , , , 69) , 1) , , , , , 70) , 1) , , , , , 71) , 1) , , , , , 72) , 1) , , , , , 73) , 1) , , , , , 74) , 1) , , , , , 75) , 1) , , , , , 76) , 1) , , , , , 77) , 1) , , , , , 78) , 1) , , , , , 79) , 1) , , , , , 80) , 1) , , , , , 81) , 1) , , , , , 82) , 1) , , , , , 83) , 1) , , , , , 84) , 1) , , , , , 85) , 1) , , , , , 86) , 1) , , , , , 87) , 1) , , , , , 88) , 1) , , , , , 89) , 1) , , , , , 90) , 1) , , , , , 91) , 1) , , , , , 92) , 1) , , , , , 93) , 1) , , , , , 94) , 1) , , , , , 95) , 1) , , , , , 96) , 1) , , , , , 97) , 1) , , , , , 98) , 1) , , , , , 99) , 1) , , , , , 100) , 1) , , , , , 101) , 1) , , , , , 102) , 1) , , , , , 103) , 1) , , , , , 104) , 1) , , , , , 105) , 1) , , , , , 106) , 1) , , , , , 107) , 1) , , , , , 108) , 1) , , , , , 109) , 1) , , , , , 110) , 1) , , , , , 111) , 1) , , , , , 112) , 1) , , , , , 113) , 1) , , , , , 114) , 1) , , , , , 115) , 1) , , , , , 116) , 1) , , , , , 117) , 1) , , , , , 118) , 1) , , , , , 119) , 1) , , , , , 120) , 1) , , , , , 121) , 1) , , , , , 122) , 1) , , , , , 123) , 1) , , , , , 124) , 1) , , , , , 125) , 1) , , , , , 126) , 1) , , , , , 127) , 1) , , , , , 128) , 1) , , , , , 129) , 1) , , , , , 130) , 1) , , , , , 131) , 1) , , , , , 132) , 1) , , , , , 133) , 1) , , , , , 134) , 1) , , , , , 135) , 1) , , , , , 136) , 1) , , , , , 137) , 1) , , , , , 138) , 1) , , , , , 139) , 1) , , , , , 140) , 1) , , , , , 141) , 1) , , , , , 142) , 1) , , , , , 143) , 1) , , , , , 144) , 1) , , , , , 145) , 1) , , , , , 146) , 1) , , , , , 147) , 1) , , , , , 148) , 1) , , , , , 149) , 1) , , , , , 150) , 1) , , , , , 151) , 1) , , , , , 152) , 1) , , , , , 153) , 1) , , , , , 154) , 1) , , , , , 155) , 1) , , , , , 156) , 1) , , , , , 157) , 1) , , , , , 158) , 1) , , , , , 159) , 1) , , , , , 160) , 1) , , , , , 161) , 1) , , , , , 162) , 1) , , , , , 163) , 1) , , , , , 164) , 1) , , , , , 165) , 1) , , , , , 166) , 1) , , , , , 167) , 1) , , , , , 168) , 1) , , , , , 169) , 1) , , , , , 170) , 1) , , , , , 171) , 1) , , , , , 172) , 1) , , , , , 173) , 1) , , , , , 174) , 1) , , , , , 175) , 1) , , , , , 176) , 1) , , , , , 177) , 1) , , , , , 178) , 1) , , , , , 179) , 1) , , , , , 180) , 1) , , , , , 181) , 1) , , , , , 182) , 1) , , , , , 183) , 1) , , , , , 184) , 1) , , , , , 185) , 1) , , , , , 186) , 1) , , , , , 187) , 1) , , , , , 188) , 1) , , , , , 189) , 1) , , , , , 190) , 1) , , , , , 191) , 1) , , , , , 192) , 1) , , , , , 193) , 1) , , , , , 194) , 1) , , , , , 195) , 1) , , , , , 196) , 1) , , , , , 197) , 1) , , , , , 198) , 1) , , , , , 199) , 1) , , , , , 200) , 1) , , , , , 201) , 1) , , , , , 202) , 1) , , , , , 203) , 1) , , , , , 204) , 1) , , , , , 205) , 1) , , , , , 206) , 1) , , , , , 207) , 1) , , , , , 208) , 1) , , , , , 209) , 1) , , , , , 210) , 1) , , , , , 211) , 1) , , , , , 212) , 1) , , , , , 213) , 1) , , , , , 214) , 1) , , , , , 215) , 1) , , , , , 216) , 1) , , , , , 217) , 1) , , , , , 218) , 1) , , , , , 219) , 1) , , , , , 220) , 1) , , , , , 221) , 1) , , , , , 222) , 1) , , , , , 223) , 1) , , , , , 224) , 1) , , , , , 225) , 1) , , , , , 226) , 1) , , , , , 227) , 1) , , , , , 228) , 1) , , , , , 229) , 1) , , , , , 230) , 1) , , , , , 231) , 1) , , , , , 232) , 1) , , , , , 233) , 1) , , , , , 234) , 1) , , , , , 235) , 1) , , , , , 236) , 1) , , , , , 237) , 1) , , , , , 238) , 1) , , , , , 239) , 1) , , , , , 240) , 1) , , , , , 241) , 1) , , , , , 242) , 1) , , , , , 243) , 1) , , , , , 244) , 1) , , , , , 245) , 1) , , , , , 246) , 1) , , , , , 247) , 1) , , , , , 248) , 1) , , , , , 249) , 1) , , , , , 250) , 1) , , , , , 251) , 1) , , , , , 252) , 1) , , , , , 253) , 1) , , , , , 254) , 1) , , , , , 255) , 1) , , , , , 256) , 1) , , , , , 257) , 1) , , , , , 258) , 1) , , , , , 259) , 1) , , , , , 260) , 1) , , , , , 261) , 1) , , , , , 262) , 1) , , , , , 263) , 1) , , , , , 264) , 1) , , , , , 265) , 1) , , , , , 266) , 1) , , , , , 267) , 1) , , , , , 268) , 1) , , , , , 269) , 1) , , , , , 270) , 1) , , , , , 271) , 1) , , , , , 272) , 1) , , , , , 273) , 1) , , , , , 274) , 1) , , , , , 275) , 1) , , , , , 276) , 1) , , , , , 277) , 1) , , , , , 278) , 1) , , , , , 279) , 1) , , , , , 280) , 1) , , , , , 281) , 1) , , , , , 282) , 1) , , , , , 283) , 1) , , , , , 284) , 1) , , , , , 285) , 1) , , , , , 286) , 1) , , , , , 287) , 1) , , , , , 288) , 1) , , , , , 289) , 1) , , , , , 290) , 1) , , , , , 291) , 1) , , , , , 292) , 1) , , , , , 293) , 1) , , , , , 294) , 1) , , , , , 295) , 1) , , , , , 296) , 1) , , , , , 297) , 1) , , , , , 298) , 1) , , , , , 299) , 1) , , , , , 300) , 1) , , , , , 301) , 1) , , , , , 302) , 1) , , , , , 303) , 1) , , , , , 304) , 1) , , , , , 305) , 1) , , , , , 306) , 1) , , , , , 307) , 1) , , , , , 308) , 1) , , , , , 309) , 1) , , , , , 310) , 1) , , , , , 311) , 1) , , , , , 312) , 1) , , , , , 313) , 1) , , , , , 314) , 1) , , , , , 315) , 1) , , , , , 316) , 1) , , , , , 317) , 1) , , , , , 318) , 1) , , , , , 319) , 1) , , , , , 320) , 1) , , , , , 321) , 1) , , , , , 322) , 1) , , , , , 323) , 1) , , , , , 324) , 1) , , , , , 325) , 1) , , , , , 326) , 1) , , , , , 327) , 1) , , , , , 328) , 1) , , , , , 329) , 1) , , , , , 330) , 1) , , , , , 331) , 1) , , , , , 332) , 1) , , , , , 333) , 1) , , , , , 334) , 1) , , , , , 335) , 1) , , , , , 336) , 1) , , , , , 337) , 1) , , , , , 338) , 1) , , , , , 339) , 1) , , , , , 340) , 1) , , , , , 341) , 1) , , , , , 342) , 1) , , , , , 343) , 1) , , , , , 344) , 1) , , , , , 345) , 1) , , , , , 346) , 1) , , , , , 347) , 1) , , , , , 348) , 1) , , , , , 349) , 1) , , , , , 350) , 1) , , , , , 351) , 1) , , , , , 352) , 1) , , , , , 353) , 1) , , , , , 354) , 1) , , , , , 355) , 1) , , , , , 356) , 1) , , , , , 357) , 1) , , , , , 358) , 1) , , , , , 359) , 1) , , , , , 360) , 1) , , , , , 361) , 1) , , , , , 362) , 1) , , , , , 363) , 1) , , , , , 364) , 1) , , , , , 365) , 1) , , , , , 366) , 1) , , , , , 367) , 1) , , , , , 368) , 1) , , , , , 369) , 1) , , , , , 370) , 1) , , , , , 371) , 1) , , , , , 372) , 1) , , , , , 373) , 1) , , , , , 374) , 1) , , , , , 375) , 1) , , , , , 376) , 1) , , , , , 377) , 1) , , , , , 378) , 1) , , , , , 379) , 1) , , , , , 380) , 1) , , , , , 381) , 1) , , , , , 382) , 1) , , , , , 383) , 1) , , , , , 384) , 1) , , , , , 385) , 1) , , , , , 386) , 1) , , , , , 387) , 1) , , , , , 388) , 1) , , , , , 389) , 1) , , , , , 390) , 1) , , , , , 391) , 1) , , , , , 392) , 1) , , , , , 393) , 1) , , , , , 394) , 1) , , , , , 395) , 1) , , , , , 396) , 1) , , , , , 397) , 1) , , , , , 398) , 1) , , , , , 399) , 1) , , , , , 400) , 1) , , , , , 401) , 1) , , , , , 402) , 1) , , , , , 403) , 1) , , , , , 404) , 1) , , , , , 405) , 1) , , , , , 406) , 1) , , , , , 407) , 1) , , , , , 408) , 1) , , , , , 409) , 1) , , , , , 410) , 1) , , , , , 411) , 1) , , , , , 412) , 1) , , , , , 413) , 1) , , , , , 414) , 1) , , , , , 415) , 1) , , , , , 416) , 1) , , , , , 417) , 1) , , , , , 418) , 1) , , , , , 419) , 1) , , , , , 420) , 1) , , , , , 421) , 1) , , , , , 422) , 1) , , , , , 423) , 1) , , , , , 424) , 1) , , , , , 425) , 1) , , , , , 426) , 1) , , , , , 427) , 1) , , , , , 428) , 1) , , , , , 429) , 1) , , , , , 430) , 1) , , , , , 431) , 1) , , , , , 432) , 1) , , , , , 433) , 1) , , , , , 434) , 1) , , , , , 435) , 1) , , , , , 436) , 1) , , , , , 437) , 1) , , , , , 438) , 1) , , , , , 439) , 1) , , , , , 440) , 1) , , , , , 441) , 1) , , , , , 442) , 1) , , , , , 443) , 1) , , , , , 444) , 1) , , , , , 445) , 1) , , , , , 446) , 1) , , , , , 447) , 1) , , , , , 448) , 1) , , , , , 449) , 1) , , , , , 450) , 1) , , , , , 451) , 1) , , , , , 452) , 1) , , , , , 453) , 1) , , , , , 454) , 1) , , , , , 455) , 1) , , , , , 456) , 1) , , , , , 457) , 1) , , , , , 458) , 1) , , , , , 459) , 1) , , , , , 460) , 1) , , , , , 461) , 1) , , , , , 462) , 1) , , , , , 463) , 1) , , , , , 464) , 1) , , , , , 465) , 1) , , , , , 466) , 1) , , , , , 467) , 1) , , , , , 468) , 1) , , , , , 469) , 1) , , , , , 470) , 1) , , , , , 471) , 1) , , , , , 472) , 1) , , , , , 473) , 1) , , , , , 474) , 1) , , , , , 475) , 1) , , , , , 476) , 1) , , , , , 477) , 1) , , , , , 478) , 1) , , , , , 479) , 1) , , , , , 480) , 1) , , , , , 481) , 1) , , , , , 482) , 1) , , , , , 483) , 1) , , , , , 484) , 1) , , , , , 485) , 1) , , , , , 486) , 1) , , , , , 487) , 1) , , , , , 488) , 1) , , , , , 489) , 1) , , , , , 490) , 1) , , , , , 491) , 1) , , , , , 492) , 1) , , , , , 493) , 1) , , , , , 494) , 1) , , , , , 495) , 1) , , , , , 496) , 1) , , , , , 497) , 1) , , , , , 498) , 1) , , , , , 499) , 1) , , , , , 500) , 1) , , , , , 501) , 1) , , , , , 502) , 1) , , , , , 503) , 1) , , , , , 504) , 1) , , , , , 505) , 1) , , , , , 506) , 1) , , , , , 507) , 1) , , , , , 508) , 1) , , , , , 509) , 1) , , , , , 510) , 1) , , , , , 511) , 1) , , , , , 512) , 1) , , , , , 513) , 1) , , , , , 514) , 1) , , , , , 515) , 1) , , , , , 516) , 1) , , , , , 517) , 1) , , , , , 518) , 1) , , , , , 519) , 1) , , , , , 520) , 1) , , , , , 521) , 1) , , , , , 522) , 1) , , , , , 523) , 1) , , , , , 524) , 1) , , , , , 525) , 1) , , , , , 526) , 1) , , , , , 527) , 1) , , , , , 528) , 1) , , , , , 529) , 1) , , , , , 530) , 1) , , , , , 531) , 1) , , , , , 532) , 1) , , , , , 533) , 1) , , , , , 534) , 1) , , , , , 535) , 1) , , , , , 536) , 1) , , , , , 537) , 1) , , , , , 538) , 1) , , , , , 539) , 1) , , , , , 540) , 1) , , , , , 541) , 1) , , , , , 542) , 1) , , , , , 543) , 1) , , , , , 544) , 1) , , , , , 545) , 1) , , , , , 546) , 1) , , , , , 547) , 1) , , , , , 548) , 1) , , , , , 549) , 1) , , , , , 550) , 1) , , , , , 551) , 1) , , , , , 552) , 1) , , , , , 553) , 1) , , , , , 554) , 1) , , , , , 555) , 1) , , , , , 556) , 1) , , , , , 557) , 1) , , , , , 558) , 1) , , , , , 559) , 1) , , , , , 560) , 1) , , , , , 561) , 1) , , , , , 562) , 1) , , , , , 563) , 1) , , , , , 564) , 1) , , , , , 565) , 1) , , , , , 566) , 1) , , , , , 567) , 1) , , , , , 568) , 1) , , , , , 569) , 1) , , , , , 570) , 1) , , , , , 571) , 1) , , , , , 572) , 1) , , , , , 573) , 1) , , , , , 574) , 1) , , , , , 575) , 1) , , , , , 576) , 1) , , , , , 577) , 1) , , , , , 578) , 1) , , , , , 579) , 1) , , , , , 580) , 1) , , , , , 581) , 1) , , , , , 582) , 1) , , , , , 583) , 1) , , , , , 584) , 1) , , , , , 585) , 1) , , , , , 586) , 1) , , , , , 587) , 1) , , , , , 588) , 1) , , , , , 589) , 1) , , , , , 590) , 1) , , , , , 591) , 1) , , , , , 592) , 1) , , , , , 593) , 1) , , , , , 594) , 1) , , , , , 595) , 1) , , , , , 596) , 1) , , , , , 597) , 1) , , , , , 598) , 1) , , , , , 599) , 1) , , , , , 600) , 1) , , , , , 601) , 1) , , , , , 602) , 1) , , , , , 603) , 1) , , , , , 604) , 1) , , , , , 605) , 1) , , , , , 606) , 1) , , , , , 607) , 1) , , , , , 608) , 1) , , , , , 609) , 1) , , , , , 610) , 1) , , , , , 611) , 1) , , , , , 612) , 1) , , , , , 613) , 1) , , , , , 614) , 1) , , , , , 615) , 1) , , , , , 616) , 1) , , , , , 617) , 1) , , , , , 618) , 1) , , , , , 619) , 1) , , , , , 620) , 1) , , , , , 621) , 1) , , , , , 622) , 1) , , , , , 623) , 1) , , , , , 624) , 1) , , , , , 625) , 1) , , , , , 626) , 1) , , , , , 627) , 1) , , , , , 628) , 1) , , , , , 629) , 1) , , , , , 630) , 1) , , , , , 631) , 1) , , , , , 632) , 1) , , , , , 633) , 1) , , , , , 634) , 1) , , , , , 635) , 1) , , , , , 636) , 1) , , , , , 637) , 1) , , , , , 638) , 1) , , , , , 639) , 1) , , , , , 640) , 1) , , , , , 641) , 1) , , , , , 642) , 1) , , , , , 643) , 1) , , , , , 644) , 1) , , , , , 645) , 1) , , , , , 646) , 1) , , , , , 647) , 1) , , , , , 648) , 1) , , , , , 649) , 1) , , , , , 650) , 1) , , , , , 651) , 1) , , , , , 652) , 1) , , , , , 653) , 1) , , , , , 654) , 1) , , , , , 655) , 1) , , , , , 656) , 1) , , , , , 657) , 1) , , , , , 658) , 1) , , , , , 659) , 1) , , , , , 660) , 1) , , , , , 661) , 1) , , , , , 662) , 1) , , , , , 663) , 1) , , , , , 664) , 1) , , , , , 665) , 1) , , , , , 666) , 1) , , , , , 667) , 1) , , , , , 668) , 1) , , , , , 669) , 1) , , , , , 670) , 1) , , , , , 671) , 1) , , , , , 672) , 1) , , , , , 673) , 1) , , , , , 674) , 1) , , , , , 675) , 1) , , , , , 676) , 1) , , , , , 677) , 1) , , , , , 678) , 1) , , , , , 679) , 1) , , , , , 680) , 1) , , , , , 681) , 1) , , , , , 682) , 1) , , , , , 683) , 1) , , , , , 684) , 1) , , , , , 685) , 1) , , , , , 686) , 1) , , , , , 687) , 1) , , , , , 688) , 1) , , , , , 689) , 1) , , , , , 690) , 1) , , , , , 691) , 1) , , , , , 692) , 1) , , , , , 693) , 1) , , , , , 694) , 1) , , , , , 695) , 1) , , , , , 696) , 1) , , , , , 697) , 1) , , , , , 698) , 1) , , , , , 699) , 1) , , , , , 700) , 1) , , , , , 701) , 1) , , , , , 702) , 1) , , , , , 703) , 1) , , , , , 704) , 1) , , , , , 705) , 1) , , , , , 706) , 1) , , , , , 707) , 1) , , , , , 708) , 1) , , , , , 709) , 1) , , , , , 710) , 1) , , , , , 711) , 1) , , , , , 712) , 1) , , , , , 713) , 1) , , , , , 714) , 1) , , , , , 715) , 1) , , , , , 716) , 1) , , , , , 717) , 1) , , , , , 718) , 1) , , , , , 719) , 1) , , , , , 720) , 1) , , , , , 721) , 1) , , , , , 722) , 1) , , , , , 723) , 1) , , , , , 724) , 1) , , , , , 725) , 1) , , , , , 726) , 1) , , , , , 727) , 1) , , , , , 728) , 1) , , , , , 729) , 1) , , , , , 730) , 1) , , , , , 731) , 1) , , , , , 732) , 1) , , , , , 733) , 1) , , , , , 734) , 1) , , , , , 735) , 1) , , , , , 736) , 1) , , , , , 737) , 1) , , , , , 738) , 1) , , , , , 739) , 1) , , , , , 740) , 1) , , , , , 741) , 1) , , , , , 742) , 1) , , , , , 743) , 1) , , , , , 744) , 1) , , , , , 745) , 1) , , , , , 746) , 1) , , , , , 747) , 1) , , , , , 748) , 1) , , , , , 749) , 1) , , , , , 750) , 1) , , , , , 751) , 1) , , , , , 752) , 1) , , , , , 753) , 1) , , , , , 754) , 1) , , , , , 755) , 1) , , , , , 756) , 1) , , , , , 757) , 1) , , , , , 758) , 1) , , , , , 759) , 1) , , , , , 760) , 1) , , , , , 761) , 1) , , , , , 762) , 1) , , , , , 763) , 1) , , , , , 764) , 1) , , , , , 765) , 1) , , , , , 766) , 1) , , , , , 767) , 1) , , , , , 768) , 1) , , , , , 769) , 1) , , , , , 770) , 1) , , , , , 771) , 1) , , , , , 772) , 1) , , , , , 773) , 1) , , , , , 774) , 1) , , , , , 775) , 1) , , , , , 776) , 1) , , , , , 777) , 1) , , , , , 778) , 1) , , , , , 779) , 1) , , , , , 780) , 1) , , , , , 781) , 1) , , , , , 782) , 1) , , , , , 783) , 1) , , , , , 784) , 1) , , , , , 785) , 1) , , , , , 786) , 1) , , , , , 787) , 1) , , , , , 788) , 1) , , , , , 789) , 1) , , , , , 790) , 1) , , , , , 791) , 1) , , , , , 792) , 1) , , , , , 793) , 1) , , , , , 794) , 1) , , , , , 795) , 1) , , , , , 796) , 1) , , , , , 797) , 1) , , , , , 798) , 1) , , , , , 799) , 1) , , , , , 800) , 1) , , , , , 801) , 1) , , , , , 802) , 1) , , , , , 803) , 1) , , , , , 804) , 1) , , , , , 805) , 1) , , , , , 806) , 1) , , , , , 807) , 1) , , , , , 808) , 1) , , , , , 809) , 1) , , , , , 810) , 1) , , , , , 811) , 1) , , , , , 812) , 1) , , , , , 813) , 1) , , , , , 814) , 1) , , , , , 815) , 1) , , , , , 816) , 1) , , , , , 817) , 1) , , , , , 818) , 1) , , , , , 819) , 1) , , , , , 820) , 1) , , , , , 821) , 1) , , , , , 822) , 1) , , , , , 823) , 1) , , , , , 824) , 1) , , , , , 825) , 1) , , , , , 826) , 1) , , , , , 827) , 1) , , , , , 828) , 1) , , , , , 829) , 1) , , , , , 830) , 1) , , , , , 831) , 1) , , , , , 832) , 1) , , , , , 833) , 1) , , , , , 834) , 1) , , , , , 835) , 1) , , , , , 836) , 1) , , , , , 837) , 1) , , , , , 838) , 1) , , , , , 839) , 1) , , , , , 840) , 1) , , , , , 841) , 1) , , , , , 842) , 1) , , , , , 843) , 1) , , , , , 844) , 1) , , , , , 845) , 1) , , , , , 846) , 1) , , , , , 847) , 1) , , , , , 848) , 1) , , , , , 849) , 1) , , , , , 850) , 1) , , , , , 851) , 1) , , , , , 852) , 1) , , , , , 853) , 1) , , , , , 854) , 1) , , , , , 855) , 1) , , , , , 856) , 1) , , , , , 857) , 1) , , , , , 858) , 1) , , , , , 859) , 1) , , , , , 860) , 1) , , , , , 861) , 1) , , , , , 862) , 1) , , , , , 863) , 1) , , , , , 864) , 1) , , , , , 865) , 1) , , , , , 866) , 1) , , , , , 867) , 1) , , , , , 868) , 1) , , , , , 869) , 1) , , , , , 870) , 1) , , , , , 871) , 1) , , , , , 872) , 1) , , , , , 873) , 1) , , , , , 874) , 1) , , , , , 875) , 1) , , , , , 876) , 1) , , , , , 877) , 1) , , , , , 878) , 1) , , , , , 879) , 1) , , , , , 880) , 1) , , , , , 881) , 1) , , , , , 882) , 1) , , , , , 883) , 1) , , , , , 884) , 1) , , , , , 885) , 1) , , , , , 886) , 1) , , , , , 887) , 1) , , , , , 888) , 1) , , , , , 889) , 1) , , , , , 890) , 1) , , , , , 891) , 1) , , , , , 892) , 1) , , , , , 893) , 1) , , , , , 894) , 1) , , , , , 895) , 1) , , , , , 896) , 1) , , , , , 897) , 1) , , , , , 898) , 1) , , , , , 899) , 1) , , , , , 900) , 1) , , , , , 901) , 1) , , , , , 902) , 1) , , , , , 903) , 1) , , , , , 904) , 1) , , , , , 905) , 1) , , , , , 906) , 1) , , , , , 907) , 1) , , , , , 908) , 1) , , , , , 909) , 1) , , , , , 910) , 1) , , , , , 911) , 1) , , , , , 912) , 1) , , , , , 913) , 1) , , , , , 914) , 1) , , , , , 915) , 1) , , , , , 916) , 1) , , , , , 917) , 1) , , , , , 918) , 1) , , , , , 919) , 1) , , , , , 920) , 1) , , , , , 921) , 1) , , , , , 922) , 1) , , , , , 923) , 1) , , , , , 924) , 1) , , , , , 925) , 1) , , , , , 926) , 1) , , , , , 927) , 1) , , , , , 928) , 1) , , , , , 929) , 1) , , , , , 930) , 1) , , , , , 931) , 1) , , , , , 932) , 1) , , , , , 933) , 1) , , , , , 934) , 1) , , , , , 935) , 1) , , , , , 936) , 1) , , , , , 937) , 1) , , , , , 938) , 1) , , , , , 939) , 1) , , , , , 940) , 1) , , , , , 941) , 1) , , , , , 942) , 1) , , , , , 943) , 1) , , , , , 944) , 1) , , , , , 945) , 1) , , , , , 946) , 1) , , , , , 947) , 1) , , , , , 948) , 1) , , , , , 949) , 1) , , , , , 950) , 1) , , , , , 951) , 1) , , , , , 952) , 1) , , , , , 953) , 1) , , , , , 954) , 1) , , , , , 955) , 1) , , , , , 956) , 1) , , , , , 957) , 1) , , , , , 958) , 1) , , , , , 959) , 1) , , , , , 960) , 1) , , , , , 961) , 1) , , , , , 962) , 1) , , , , , 963) , 1) , , , , , 964) , 1) , , , , , 965) , 1) , , , , , 966) , 1) , , , , , 967) , 1) , , , , , 968) , 1) , , , , , 969) , 1) , , , , , 970) , 1) , , , , , 971) , 1) , , , , , 972) , 1) , , , , , 973) , 1) , , , , , 974) , 1) , , , , , 975) , 1) , , , , , 976) , 1) , , , , , 977) , 1) , , , , , 978) , 1) , , , , , 979) , 1) , , , , , 980) , 1) , , , , , 981) , 1) , , , , , 982) , 1) , , , , , 983) , 1) , , , , , 984) , 1) , , , , , 985) , 1) , , , , , 986) , 1) , , , , , 987) , 1) , , , , , 988) , 1) , , , , , 989) , 1) , , , , , 990) , 1) , , , , , 991) , 1) , , , , , 992) , 1) , , , , , 993) , 1) , , , , , 994) , 1) , , , , , 995) , 1) , , , , , 996) , 1) , , , , , 997) , 1) , , , , , 998) , 1) , , , , , 999) , 1) , , , , , 1000) , 1) , , , , , 1001) , 1) , , , , , 1002) , 1) , , , , , 1003) , 1) , , , , , 1004) , 1) , , , , , 1005) , 1) , , , , , 1006) , 1) , , , , , 1007) , 1) , , , , , 1008) , 1) , , , , , 1009) , 1) , , , , , 1010) , 1) , , , , , 1011) , 1) , , , , , 1012) , 1) , , , , , 1013) , 1) , , , , , 1014) , 1) , , , , , 1015) , 1) , , , , , 1016) , 1) , , , , , 1017) , 1) , , , , , 1018) , 1) , , , , , 1019) , 1) , , , , , 1020) , 1) , , , , , 1021) , 1) , , , , , 1022) , 1) , , , , , 1023) , 1) , , , , , 1024) , 1) , , , , , 1025) , 1) , , , , , 1026) , 1) , , , , , 1027) , 1) , , , , , 1028) , 1) , , , , , 1029) , 1) , , , , , 1030) , 1) , , , , , 1031) , 1) , , , , , 1032) , 1) , , , , , 1033) , 1) , , , , , 1034) , 1) , , , , , 1035) , 1) , , , , , 1036) , 1) , , , , , 1037) , 1) , , , , , 1038) , 1) , , , , , 1039) , 1) , , , , , 1040) , 1) , , , , , 1041) , 1) , , , , , 1042) , 1) , , , , , 1043) , 1) , , , , , 1044) , 1) , , , , , 1045) , 1) , , , , , 1046) , 1) , , , , , 1047) , 1) , , , , , 1048) , 1) , , , , , 1049) , 1) , , , , , 1050) , 1) , , , , , 1051) , 1) , , , , , 1052) , 1) , , , , , 1053) , 1) , , , , , 1054) , 1) , , , , , 1055) , 1) , , , , , 1056) , 1) , , , , , 1057) , 1) , , , , , 1058) , 1) , , , , , 1059) , 1) , , , , , 1060) , 1) , , , , , 1061) , 1) , , , , , 1062) , 1) , , , , , 1063) , 1) , , , , , 1064) , 1) , , , , , 1065) , 1) , , , , , 1066) , 1) , , , , , 1067) , 1) , , , , , 1068) , 1) , , , , , 1069) , 1) , , , , , 1070) , 1) , , , , , 1071) , 1) , , , , , 1072) , 1) , , , , , 1073) , 1) , , , , , 1074) , 1) , , , , , 1075) , 1) , , , , , 1076) , 1) , , , , , 1077) , 1) , , , , , 1078) , 1) , , , , , 1079) , 1) , , , , , 1080) , 1) , , , , , 1081) , 1) , , , , , 1082) , 1) , , , , , 1083) , 1) , , , , , 1084) , 1) , , , , , 1085) , 1) , , , , , 1086) , 1) , , , , , 1087) , 1) , , , , , 1088) , 1) , , , , , 1089) , 1) , , , , , 1090) , 1) , , , , , 1091) , 1) , , , , , 1092) , 1) , , , , , 1093) , 1) , , , , , 1094) , 1) , , , , , 1095) , 1) , , , , , 1096) , 1) , , , , , 1097) , 1) , , , , , 1098) , 1) , , , , , 1099) , 1) , , , , , 1100) , 1) , , , , , 1101) , 1) , , , , , 1102) , 1) , , , , , 1103) , 1) , , , , , 1104) , 1) , , , , , 1105) , 1) , , , , , 1106) , 1) , , , , , 1107) , 1) , , , , , 1108) , 1) , , , , , 1109) , 1) , , , , , 1110) , 1) , , , , , 1111) , 1) , , , , , 1112) , 1) , , , , , 1113) , 1) , , , , , 1114) , 1) , , , , , 1115) , 1) , , , , , 1116) , 1) , , , , , 1117) , 1) , , , , , 1118) , 1) , , , , , 1119) , 1) , , , , , 1120) , 1) , , , , , 1121) , 1) , , , , , 1122) , 1) , , , , , 1123) , 1) , , , , , 1124) , 1) , , , , , 1125) , 1) , , , , , 1126) , 1) , , , , , 1127) , 1) , , , , , 1128) , 1) , , , , , 1129) , 1) , , , , , 1130) , 1) , , , , , 1131) , 1) , , , , , 1132) , 1) , , , , , 1133) , 1) , , , , , 1134) , 1) , , , , , 1135) , 1) , , , , , 1136) , 1) , , , , , 1137) , 1) , , , , , 1138) , 1) , , , , , 1139) , 1) , , , , , 1140) , 1) , , , , , 1141) , 1) , , , , , 1142) , 1) , , , , , 1143) , 1) , , , , , 1144) , 1) , , , , , 1145) , 1) , , , , , 1146) , 1) , , , , , 1147) , 1) , , , , , 1148) , 1) , , , , , 1149) , 1) , , , , , 1150) , 1) , , , , , 1151) , 1) , , , , , 1152) , 1) , , , , , 1153) , 1) , , , , , 1154) , 1) , , , , , 1155) , 1) , , , , , 1156) , 1) , , , , , 1157) , 1) , , , , , 1158) , 1) , , , , , 1159) , 1) , , , , , 1160) , 1) , , , , , 1161) , 1) , , , , , 1162) , 1) , , , , , 1163) , 1) , , , , , 1164) , 1) , , , , , 1165) , 1) , , , , , 1166) , 1) , , , , , 1167) , 1) , , , , , 1168) , 1) , , , , , 1169) , 1) , , , , , 1170) , 1) , , , , , 1171) , 1) , , , , , 1172) , 1) , , , , , 1173) , 1) , , , , , 1174) , 1) , , , , , 1175) , 1) , , , , , 1176) , 1) , , , , , 1177) , 1) , , , , , 1178) , 1) , , , , , 1179) , 1) , , , , , 1180) , 1) , , , , , 1181) , 1) , , , , , 1182) , 1) , , , , , 1183) , 1) , , , , , 1184) , 1) , , , , , 1185) , 1) , , , , , 1186) , 1) , , , , , 1187) , 1) , , , , , 1188) , 1) , , , , , 1189) , 1) , , , , , 1190) , 1) , , , , , 1191) , 1) , , , , , 1192) , 1) , , , , , 1193) , 1) , , , , , 1194) , 1) , , , , , 1195) , 1) , , , , , 1196) , 1) , , , , , 1197) , 1) , , , , , 1198) , 1) , , , , , 1199) , 1) , , , , , 1200) , 1) , , , , , 1201) , 1) , , , , , 1202) , 1) , , , , , 1203) , 1) , , , , , 1204) , 1) , , , , , 1205) , 1) , , , , , 1206) , 1) , , , , , 1207) , 1) , , , , , 1208) , 1) , , , , , 1209) , 1) , , , , , 1210) , 1) , , , , , 1211) , 1) , , , , , 1212) , 1) , , , , , 1213) , 1) , , , , , 1214) , 1) , , , , , 1215) , 1) , , , , , 1216) , 1) , , , , , 1217) , 1) , , , , , 1218) , 1) , , , , , 1219) , 1) , , , , , 1220) , 1) , , , , , 1221) , 1) , , , , , 1222) , 1) , , , , , 1223) , 1) , , , , , 1224) , 1) , , , , , 1225) , 1) , , , , , 1226) , 1) , , , , , 1227) , 1) , , , , , 1228) , 1) , , , , , 1229) , 1) , , , , , 1230) , 1) , , , , , 1231) , 1) , , , , , 1232) , 1) , , , , , 1233) , 1) , , , , , 1234) , 1) , , , , , 1235) , 1) , , , , , 1236) , 1) , , , , , 1237) , 1) , , , , , 1238) , 1) , , , , , 1239) , 1) , , , , , 1240) , 1) , , , , , 1241) , 1) , , , , , 1242) , 1) , , , , , 1243) , 1) , , , , , 1244) , 1) , , , , , 1245) , 1) , , , , , 1246) , 1) , , , , , 1247) , 1) , , , , , 1248) , 1) , , , , , 1249) , 1) , , , , , 1250) , 1) , , , , , 1251) , 1) , , , , , 1252) , 1) , , , , , 1253) , 1) , , , , , 1254) , 1) , , , , , 1255) , 1) , , , , , 1256) , 1) , , , , , 1257) , 1) , , , , , 1258) , 1) , , , , , 1259) , 1) , , , , , 1260) , 1) , , , , , 1261) , 1) , , , , , 1262) , 1) , , , , , 1263) , 1) , , , , , 1264) , 1) , , , , , 1265) , 1) , , , , , 1266) , 1) , , , , , 1267) , 1) , , , , , 1268) , 1) , , , , , 1269) , 1) , , , , , 1270) , 1) , , , , , 1271) , 1) , , , , , 1272) , 1) , , , , , 1273) , 1) , , , , , 1274) , 1) , , , , , 1275) , 1) , , , , , 1276) , 1) , , , , , 1277) , 1) , , , , , 1278) , 1) , , , , , 1279) , 1) , , , , , 1280) , 1) , , , , , 1281) , 1) , , , , , 1282) , 1) , , , , , 1283) , 1) , , , , , 1284) , 1) , , , , , 1285) , 1) , , , , , 1286) , 1) , , , , , 1287) , 1) , , , , , 1288) , 1) , , , , , 1289) , 1) , , , , , 1290) , 1) , , , , , 1291) , 1) , , , , , 1292) , 1) , , , , , 1293) , 1) , , , , , 1294) , 1) , , , , , 1295) , 1) , , , , , 1296) , 1) , , , , , 1297) , 1) , , , , , 1298) , 1) , , , , , 1299) , 1) , , , , , 1300) , 1) , , , , , 1301) , 1) , , , , , 1302) , 1) , , , , , 1303) , 1) , , , , , 1304) , 1) , , , , , 1305) , 1) , , , , , 1306) , 1) , , , , , 1307) , 1) , , , , , 1308) , 1) , , , , , 1309) , 1) , , , , , 1310) , 1) , , , , , 1311) , 1) , , , , , 1312) , 1) , , , , , 1313) , 1) , , , , , 1314) , 1) , , , , , 1315) , 1) , , , , , 1316) , 1) , , , , , 1317) , 1) , , , , , 1318) , 1) , , , , , 1319) , 1) , , , , , 1320) , 1) , , , , , 1321) , 1) , , , , , 1322) , 1) , , , , , 1323) , 1) , , , , , 1324) , 1) , , , , , 1325) , 1) , , , , , 1326) , 1) , , , , , 1327) , 1) , , , , , 1328) , 1) , , , , , 1329) , 1) , , , , , 1330) , 1) , , , , , 1331) , 1) , , , , , 1332) , 1) , , , , , 1333) , 1) , , , , , 1334) , 1) , , , , , 1335) , 1) , , , , , 1336) , 1) , , , , , 1337) , 1) , , , , , 1338) , 1) , , , , , 1339) , 1) , , , , , 1340) , 1) , , , , , 1341) , 1) , , , , , 1342) , 1) , , , , , 1343) , 1) , , , , , 1344) , 1) , , , , , 1345) , 1) , , , , , 1346) , 1) , , , , , 1347) , 1) , , , , , 1348) , 1) , , , , , 1349) , 1) , , , , , 1350) , 1) , , , , , 1351) , 1) , , , , , 1352) , 1) , , , , , 1353) , 1) , , , , , 1354) , 1) , , , , , 1355) , 1) , , , , , 1356) , 1) , , , , , 1357) , 1) , , , , , 1358) , 1) , , , , , 1359) , 1) , , , , , 1360) , 1) , , , , , 1361) , 1) , , , , , 1362) , 1) , , , , , 1363) , 1) , , , , , 1364) , 1) , , , , , 1365) , 1) , , , , , 1366) , 1) , , , , , 1367) , 1) , , , , , 1368) , 1) , , , , , 1369) , 1) , , , , , 1370) , 1) , , , , , 1371) , 1) , , , , , 1372) , 1) , , , , , 1373) , 1) , , , , , 1374) , 1) , , , , , 1375) , 1) , , , , , 1376) , 1) , , , , , 1377) , 1) , , , , , 1378) , 1) , , , , , 1379) , 1) , , , , , 1380) , 1) , , , , , 1381) , 1) , , , , , 1382) , 1) , , , , , 1383) , 1) , , , , , 1384) , 1) , , , , , 1385) , 1) , , , , , 1386) , 1) , , , , , 1387) , 1) , , , , , 1388) , 1) , , , , , 1389) , 1) , , , , , 1390) , 1) , , , , , 1391) , 1) , , , , , 1392) , 1) , , , , , 1393) , 1) , , , , , 1394) , 1) , , , , , 1395) , 1) , , , , , 1396) , 1) , , , , , 1397) , 1) , , , , , 1398) , 1) , , , , , 1399) , 1) , , , , , 1400) , 1) , , , , , 1401) , 1) , , , , , 1402) , 1) , , , , , 1403) , 1) , , , , , 1404) , 1) , , , , , 1405) , 1) , , , , , 1406) , 1) , , , , , 1407) , 1) , , , , , 1408) , 1) , , , , , 1409) , 1) , , , , , 1410) , 1) , , , , , 1411) , 1) , , , , , 1412) , 1) , , , , , 1413) , 1) , , , , , 1414) , 1) , , , , , 1415) , 1) , , , , , 1416) , 1) , , , , , 1417) , 1) , , , , , 1418) , 1) , , , , , 1419) , 1) , , , , , 1420) , 1) , , , , , 1421) , 1) , , , , , 1422) , 1) , , , , , 1423) , 1) , , , , , 1424) , 1) , , , , , 1425) , 1) , , , , , 1426) , 1) , , , , , 1427) , 1) , , , , , 1428) , 1) , , , , , 1429) , 1) , , , , , 1430) , 1) , , , , , 1431) , 1) , , , , , 1432) , 1) , , , , , 1433) , 1) , , , , , 1434) , 1) , , , , , 1435) , 1) , , , , , 1436) , 1) , , , , , 1437) , 1) , , , , , 1438) , 1) , , , , , 1439) , 1) , , , , , 1440) , 1) , , , , , 1441) , 1) , , , , , 1442) , 1) , , , , , 1443) , 1) , , , , , 1444) , 1) , , , , , 1445) , 1) , , , , , 1446) , 1) , , , , , 1447) , 1) , , , , , 1448) , 1) , , , , , 1449) , 1) , , , , , 1450) , 1) , , , , , 1451) , 1) , , , , , 1452) , 1) , , , , , 1453) , 1) , , , , , 1454) , 1) , , , , , 1455) , 1) , , , , , 1456) , 1) , , , , , 1457) , 1) , , , , , 1458) , 1) , , , , , 1459) , 1) , , , , , 1460) , 1) , , , , , 1461) , 1) , , , , , 1462) , 1) , , , , , 1463) , 1) , , , , , 1464) , 1) , , , , , 1465) , 1) , , , , , 1466) , 1) , , , , , 1467) , 1) , , , , , 1468) , 1) , , , , , 1469) , 1) , , , , , 1470) , 1) , , , , , 1471) , 1) , , , , , 1472) , 1) , , , , , 1473) , 1) , , , , , 1474) , 1) , , , , , 1475) , 1) , , , , , 1476) , 1) , , , , , 1477) , 1) , , , , , 1478) , 1) , , , , , 1479) , 1) , , , , , 1480) , 1) , , , , , 1481) , 1) , , , , , 1482) , 1) , , , , , 1483) , 1) , , , , , 1484) , 1) , , , , , 1485) , 1) , , , , , 1486) , 1) , , , , , 1487) , 1) , , , , , 1488) , 1) , , , , , 1489) , 1) , , , , , 1490) , 1) , , , , , 1491) , 1) , , , , , 1492) , 1) , , , , , 1493) , 1) , , , , , 1494) , 1) , , , , , 1495) , 1) , , , , , 1496) , 1) , , , , , 1497) , 1) , , , , , 1498) , 1) , , , , , 1499) , 1) , , , , , 1500) , 1) , , , , , 1501) , 1) , , , , , 1502) , 1) , , , , , 1503) , 1) , , , , , 1504) , 1) , , , , , 1505) , 1) , , , , , 1506) , 1) , , , , , 1507) , 1) , , , , , 1508) , 1) , , , , , 1509) , 1) , , , , , 1510) , 1) , , , , , 1511) , 1) , , , , , 1512) , 1) , , , , , 1513) , 1) , , , , , 1514) , 1) , , , , , 1515) , 1) , , , , , 1516) , 1) , , , , , 1517) , 1) , , , , , 1518) , 1) , , , , , 1519) , 1) , , , , , 1520) , 1) , , , , , 1521) , 1) , , , , , 1522) , 1) , , , , , 1523) , 1) , , , , , 1524) , 1) , , , , , 1525) , 1) , , , , , 1526) , 1) , , , , , 1527) , 1) , , , , , 1528) , 1) , , , , , 1529) , 1) , , , , , 1530) , 1) , , , , , 1531) , 1) , , , , , 1532) , 1) , , , , , 1533) , 1) , , , , , 1534) , 1) , , , , , 1535) , 1) , , , , , 1536) , 1) , , , , , 1537) , 1) , , , , , 1538) , 1) , , , , , 1539) , 1) , , , , , 1540) , 1) , , , , , 1541) , 1) , , , , , 1542) , 1) , , , , , 1543) , 1) , , , , , 1544) , 1) , , , , , 1545) , 1) , , , , , 1546) , 1) , , , , , 1547) , 1) , , , , , 1548) , 1) , , , , , 1549) , 1) , , , , , 1550) , 1) , , , , , 1551) , 1) , , , , , 1552) , 1) , , , , , 1553) , 1) , , , , , 1554) , 1) , , , , , 1555) , 1) , , , , , 1556) , 1) , , , , , 1557) , 1) , , , , , 1558) , 1) , , , , , 1559) , 1) , , , , , 1560) , 1) , , , , , 1561) , 1) , , , , , 1562) , 1) , , , , , 1563) , 1) , , , , , 1564) , 1) , , , , , 1565) , 1) , , , , , 1566) , 1) , , , , , 1567) , 1) , , , , , 1568) , 1) , , , , , 1569) , 1) , , , , , 1570) , 1) , , , , , 1571) , 1) , , , , , 1572) , 1) , , , , , 1573) , 1) , , , , , 1574) , 1) , , , , , 1575) , 1) , , , , , 1576) , 1) , , , , , 1577) , 1) , , , , , 1578) , 1) , , , , , 1579) , 1) , , , , , 1580) , 1) , , , , , 1581) , 1) , , , , , 1582) , 1) , , , , , 1583) , 1) , , , , , 1584) , 1) , , , , , 1585) , 1) , , , , , 1586) , 1) , , , , , 1587) , 1) , , , , , 1588) , 1) , , , , , 1589) , 1) , , , , , 1590) , 1) , , , , , 1591) , 1) , , , , , 1592) , 1) , , , , , 1593) , 1) , , , , , 1594) , 1) , , , , , 1595) , 1) , , , , , 1596) , 1) , , , , , 1597) , 1) , , , , , 1598) , 1) , , , , , 1599) , 1) , , , , , 1600) , 1) , , , , , 1601) , 1) , , , , , 1602) , 1) , , , , , 1603) , 1) , , , , , 1604) , 1) , , , , , 1605) , 1) , , , , , 1606) , 1) , , , , , 1607) , 1) , , , , , 1608) , 1) , , , , , 1609) , 1) , , , , , 1610) , 1) , , , , , 1611) , 1) , , , , , 1612) , 1) , , , , , 1613) , 1) , , , , , 1614) , 1) , , , , , 1615) , 1) , , , , , 1616) , 1) , , , , , 1617) , 1) , , , , , 1618) , 1) , , , , , 1619) , 1) , , , , , 1620) , 1) , , , , , 1621) , 1) , , , , , 1622) , 1) , , , , , 1623) , 1) , , , , , 1624) , 1) , , , , , 1625) , 1) , , , , , 1626) , 1) , , , , , 1627) , 1) , , , , , 1628) , 1) , , , , , 1629) , 1) , , , , , 1630) , 1) , , , , , 1631) , 1) , , , , , 1632) , 1) , , , , , 1633) , 1) , , , , , 1634) , 1) , , , , , 1635) , 1) , , , , , 1636) , 1) , , , , , 1637) , 1) , , , , , 1638) , 1) , , , , , 1639) , 1) , , , , , 1640) , 1) , , , , , 1641) , 1) , , , , , 1642) , 1) , , , , , 1643) , 1) , , , , , 1644) , 1) , , , , , 1645) , 1) , , , , , 1646) , 1) , , , , , 1647) , 1) , , , , , 1648) , 1) , , , , , 1649) , 1) , , , , , 1650) , 1) , , , , , 1651) , 1) , , , , , 1652) , 1) , , , , , 1653) , 1) , , , , , 1654) , 1) , , , , , 1655) , 1) , , , , , 1656) , 1) , , , , , 1657) , 1) , , , , , 1658) , 1) , , , , , 1659) , 1) , , , , , 1660) , 1) , , , , , 1661) , 1) , , , , , 1662) , 1) , , , , , 1663) , 1) , , , , , 1664) , 1) , , , , , 1665) , 1) , , , , , 1666) , 1) , , , , , 1667) , 1) , , , , , 1668) , 1) , , , , , 1669) , 1) , , , , , 1670) , 1) , , , , , 1671) , 1) , , , , , 1672) , 1) , , , , , 1673) , 1) , , , , , 1674) , 1) , , , , , 1675) , 1) , , , , , 1676) , 1) , , , , , 1677) , 1) , , , , , 1678) , 1) , , , , , 1679) , 1) , , , , , 1680) , 1) , , , , , 1681) , 1) , , , , , 1682) , 1) , , , , , 1683) , 1) , , , , , 1684) , 1) , , , , , 1685) , 1) , , , , , 1686) , 1) , , , , , 1687) , 1) , , , , , 1688) , 1) , , , , , 1689) , 1) , , , , , 1690) , 1) , , , , , 1691) , 1) , , , , , 1692) , 1) , , , , , 1693) , 1) , , , , , 1694) , 1) , , , , , 1695) , 1) , , , , , 1696) , 1) , , , , , 1697) , 1) , , , , , 1698) , 1) , , , , , 1699) , 1) , , , , , 1700) , 1) , , , , , 1701) , 1) , , , , , 1702) , 1) , , , , , 1703) , 1) , , , , , 1704) , 1) , , , , , 1705) , 1) , , , , , 1706) , 1) , , , , , 1707) , 1) , , , , , 1708) , 1) , , , , , 1709) , 1) , , , , , 1710) , 1) , , , , , 1711) , 1) , , , , , 1712) , 1) , , , , , 1713) , 1) , , , , , 1714) , 1) , , , , , 1715) , 1) , , , , , 1716) , 1) , , , , , 1717) , 1) , , , , , 1718) , 1) , , , , , 1719) , 1) , , , , , 1720) , 1) , , , , , 1721) , 1) , , , , , 1722) , 1) , , , , , 1723) , 1) , , , , , 1724) , 1) , , , , , 1725) , 1) , , , , , 1726) , 1) , , , , , 1727) , 1) , , , , , 1728) , 1) , , , , , 1729) , 1) , , , , , 1730) , 1) , , , , , 1731) , 1) , , , , , 1732) , 1) , , , , , 1733) , 1) , , , , , 1734) , 1) , , , , , 1735) , 1) , , , , , 1736) , 1) , , , , , 1737) , 1) , , , , , 1738) , 1) , , , , , 1739) , 1) , , , , , 1740) , 1) , , , , , 1741) , 1) , , , , , 1742) , 1) , , , , , 1743) , 1) , , , , , 1744) , 1) , , , , , 1745) , 1) , , , , , 1746) , 1) , , , , , 1747) , 1) , , , , , 1748) , 1) , , , , , 1749) , 1) , , , , , 1750) , 1) , , , , , 1751) , 1) , , , , , 1752) , 1) , , , , , 1753) , 1) , , , , , 1754) , 1) , , , , , 1755) , 1) , , , , , 1756) , 1) , , , , , 1757) , 1) , , , , , 1758) , 1) , , , , , 1759) , 1) , , , , , 1760) , 1) , , , , , 1761) , 1) , , , , , 1762) , 1) , , , , , 1763) , 1) , , , , , 1764) , 1) , , , , , 1765) , 1) , , , , , 1766) , 1) , , , , , 1767) , 1) , , , , , 1768) , 1) , , , , , 1769) , 1) , , , , , 1770) , 1) , , , , , 1771) , 1) , , , , , 1772) , 1) , , , , , 1773) , 1) , , , , , 1774) , 1) , , , , , 1775) , 1) , , , , , 1776) , 1) , , , , , 1777) , 1) , , , , , 1778) , 1) , , , , , 1779) , 1) , , , , , 1780) , 1) , , , , , 1781) , 1) , , , , , 1782) , 1) , , , , , 1783) , 1) , , , , , 1784) , 1) , , , , , 1785) , 1) , , , , , 1786) , 1) , , , , , 1787) , 1) , , , , , 1788) , 1) , , , , , 1789) , 1) , , , , , 1790) , 1) , , , , , 1791) , 1) , , , , , 1792) , 1) , , , , , 1793) , 1) , , , , , 1794) , 1) , , , , , 1795) , 1) , , , , , 1796) , 1) , , , , , 1797) , 1) , , , , , 1798) , 1) , , , , , 1799) , 1) , , , , , 1800) , 1) , , , , , 1801) , 1) , , , , , 1802) , 1) , , , , , 1803) , 1) , , , , , 1804) , 1) , , , , , 1805) , 1) , , , , , 1806) , 1) , , , , , 1807) , 1) , , , , , 1808) , 1) , , , , , 1809) , 1) , , , , , 1810) , 1) , , , , , 1811) , 1) , , , , , 1812) , 1) , , , , , 1813) , 1) , , , , , 1814) , 1) , , , , , 1815) , 1) , , , , , 1816) , 1) , , , , , 1817) , 1) , , , , , 1818) , 1) , , , , , 1819) , 1) , , , , , 1820) , 1) , , , , , 1821) , 1) , , , , , 1822) , 1) , , , , , 1823) , 1) , , , , , 1824) , 1) , , , , , 1825) , 1) , , , , , 1826) , 1) , , , , , 1827) , 1) , , , , , 1828) , 1) , , , , , 1829) , 1) , , , , , 1830) , 1) , , , , , 1831) , 1) , , , , , 1832) , 1) , , , , , 1833) , 1) , , , , , 1834) , 1) , , , , , 1835) , 1) , , , , , 1836) , 1) , , , , , 1837) , 1) , , , , , 1838) , 1) , , , , , 1839) , 1) , , , , , 1840) , 1) , , , , , 1841) , 1) , , , , , 1842) , 1) , , , , , 1843) , 1) , , , , , 1844) , 1) , , , , , 1845) , 1) , , , , , 1846) , 1) , , , , , 1847) , 1) , , , , , 1848) , 1) , , , , , 1849) , 1) , , , , , 1850) , 1) , , , , , 1851) , 1) , , , , , 1852) , 1) , , , , , 1853) , 1) , , , , , 1854) , 1) , , , , , 1855) , 1) , , , , , 1856) , 1) , , , , ,
Uwagi-