Architektura i organizacja komputerów

Computers organization and architecture

2022L

Kod przedmiotu17S1-ARCIOK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Andrew S. Tanenbaum, Strukturalna organizacja systemów komputerowych, HELION, 2006 2) Wiliam Stallings, Organizacja i Architektura Systemu Komputerowego, WNT, 2004 3) Linda Null, Julia Lobur, Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych, HELION, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi