Badania operacyjne

Operating research

2023Z

Kod przedmiotu17S1-BOP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodele liniowe badań operacyjnych, rozwiązanie geometryczne zagadnienia programowania liniowego. Teoretyczne podstawy metody Sympleks rozwiązania ZPL. Algorytm metody Sympleks. Metody sztucznej bazy. Teoria dualności. Rozwiązanie geometryczne i analityczne przy użyciu aplikacji komputerowych, interpretacja rozwiązania, wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. Zagadnienie transportowe, określenie tablicowej postaci zagadnienia transportowego, sposoby wprowadzania bazowych rozwiązań problemu. Algorytm metody potencjałów rozwiązania zagadnienia transportowego. Rozwiązanie zagadnienia transportowego przy użyciu aplikacji komputerowych, interpretacja rozwiązania. Klasyczne zagadnienie przydziału, przykłady i rozwiązywanie problemów. Metoda węgierska. Podstawy teorii gier – gry dwuosobowe o sumie zerowej. Strategie czyste i mieszane. Rozwiązywanie gier macierzowych za pomocą metody graficznej. Równoważność gry macierzowej i zagadnienia programowania liniowego.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Modele liniowe badań operacyjnych, rozwiązanie geometryczne zagadnienia programowania liniowego. Rozwiązanie ZPL za pomocą metody sympleks. Zastosowanie metod sztucznej bazy. Rozwiązanie geometryczne i analityczne przy użyciu aplikacji komputerowych, interpretacja rozwiązania, wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. Zagadnienie transportowe, określenie tablicowej postaci zagadnienia transportowego, sposoby wprowadzania bazowych rozwiązań problemu. Rozwiązania zagadnienia transportowego za pomocą metody potencjałów. Rozwiązanie zagadnienia transportowego przy użyciu aplikacji komputerowych, interpretacja rozwiązania. Klasyczne zagadnienie przydziału, przykłady i rozwiązywanie problemów za pomocą metody węgierskiej. Rozwiązywanie gier macierzowych za pomocą metody graficznej oraz przez rozwiązywanie równoważnego zagadnienia programowania liniowego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marek Siudak, Badania operacyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012, s. 246 2) Zbigniew Jędrzejczyk [et al.] ; red nauk. Karol Kukuła, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 415
Literatura uzupełniająca
Uwagi