Elementy matematyki dyskretnej

2021L

Kod przedmiotu17S1-EMD
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Jaworski, Z. Palka, J. Szymański, , Matematyka dyskretna dla informatyków. Część I: Elementy kombinatoryki, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008 2) R. J. Wilson, Wprowadzenie do teorii grafów, PWN, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi