Fizyka

Physics

2022Z

Kod przedmiotu17S1-FIZYKA
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Halliday , R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki , t. 1,2,3,4,5, PWN Warszawa, 2006 2) A. Wróblewski, J. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, t. 1,2, PWN Warszawa, 1984 3) R. Drabent, Z. Machholc, J. Siódmiak, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, UWM Olsztyn, 1990 4) C. Bobrowski, Fizyka-krótki kurs, PWN, 2004 5) S.J. Ling, J. Sanny i inni, Fizyka dla szkół wyższych, t. 1,2,3, OpenStax Polska, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi