Informacja patentowa

2023Z

Kod przedmiotu17S1-INPAT
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Załucki M., Licencja na używanie znaku towarowego. , Wyd. Warszawa, 2008 2) Hetman J., Podstawy prawa własności intelektualnej. , Wyd. Warszawa, 2008 3) Szewc A.,Jyż G., Prawo własności przemysłowej., Wyd. Warszawa, 2008 4) Załucki M., Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego., Wyd. Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi