Inżynieria oprogramowania

Software engineering

2023Z

Kod przedmiotu17S1-INZOPR
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) I. Sommerville, Inżynieria oprogramowania, WNT, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi