Programowanie obiektowe

Object oriented programming

2022Z

Kod przedmiotu17S1-PROGOB
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Włodarczyk, ITA 105 Programowanie obiektowe, Microsoft, 2009 2) I. Griffiths, M. Adams, J. Liberty,, C#. Programowanie, Helion, 2012 3) M. Lis, Ćwiczenia C#, Helion, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi