Projekt zespołowy

TEAM DESIGN

2023L

Kod przedmiotu17S1-PROJZESP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) brak, turoriale do tworzenia projektów oraz do różnych języków programowania, brak, brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi