Przedmiot fakultatywny

FACULTATIVE SUBJECT

2023L

Kod przedmiotu17S1-PRZFAKULT
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) brak, Dokumentacja, tutoriale w zależności od wybranej tematyki, brak, brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi