Projektowanie Systemów Informatycznych

2022L

Kod przedmiotu17S1-PSI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładównformatyzacja organizacji, fazy cyklu życia systemu informatycznego. Podstawowe pojęcia, metodologia, metodyka i metoda; etapy i fazy w życiu oprogramowania; techniki i narzędzia CASE oraz język modelowania UML. Różnorodne podejścia do tworzenia systemów informatycznych. Projektowanie strukturalne, obiektowe i społeczne. Architektura systemów i modele architektury systemów informatycznych. Projektowanie interfejsu użytkownika m.in. zasady projektowania interfejsu znakowego i graficznego (GUI). Narzędzia CASE (Upper CASE i Lower CASE), ich funkcjonalność i sposoby wykorzystania.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Zajęcia organizacyjne. Modelowanie biznesowe. Modelowanie funkcjonalne - use case. Modelowanie funkcjonalne - use case- scenariusze. Analiza wymagań - Modelowanie analityczne, Diagram klas. Diagram stanu. Diagram sekwencji. Diagramy wdrożeniowe.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, 2005 2) Śmiałek M., Zrozumieć UML 2.0. Metody modelowania obiektowego, Helion, 2005 3) Płodzień J., Stemposz E., Analiza i projektowanie systemów informatycznych, PJWSTK, 2005 4) Wrycza S., Ćwiczenia z UML, Helion, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak