Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Social and vocational problems of computer science

2022Z

Kod przedmiotu17S1-PrSpoiZawInfo
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cieciura Marek, Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki, VIZJA PRESS&IT, 2009 2) Sienkiewicz Piotr, Goban-Klas Tomasz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacji Postępu Telekomunikacji Kraków, 1999 3) Traczyk Tomasz, Hurtownie danych, www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/pdf/infofest98_art.pdf, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi