Sieci komputerowe

Computer networks

2022L

Kod przedmiotu17S1-SIKOM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall, Computer Networks, Helion, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi