Systemy wbudowane

EMBEDDED SYSTEMS

2023L

Kod przedmiotu17S1-SYSWBUD
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Daca, Mikrokontrolery – od układów 8-bitowych do 32-bitowych, MIKOM, 2000 2) R. Pełka, Mikrokontrolery – architektura, programowanie, zastosowania, WKŁ, 2000 3) T. Kaczorek, Teoria sterowania, PWN, 1996 4) Kirk Zurell, Editor, First Steps with Embedded Systems, Byte Craft Limited, 2002 5) Richard C. Dorf, Robert H. Bishop, Modern Control Systems, Twelfth edition, Prentice Hall, 2002 6) E. A. Lee, S. A. Seshia, Introduction to Embedded Systems - A Cyber- Physical Systems Approach, Second edition, MIT Press, 2017 7) Jacek Augustyn, Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI, IGSMiE PAN, 2007 8) Elecia White, Making Embedded Systems: Design Patterns for Great Software , O'Reilly, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi