Technika cyfrowa

Digital engineering

2022Z

Kod przedmiotu17S1-TECHCYFROWA
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy logiki i teorii mnogości, Matematyka dyskretna, Podstawy elektroniki i elektrotechniki
Wymagania wstępnerachunek zdań logicznych, podstawy elektrotechniki i elektroniki
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie do techniki cyfrowej. Kody liczbowe. Sposoby opisu układów cyfrowych. Algebra Boole'a. Synteza funkcji przełączającej. Minimalizacja form logicznych. Analiza czasowa układów kombinacyjnych. Kombinacyjne bloki funkcjonalne. Układy arytmetyczne. Podstawowe układy sekwencyjne. Formalizm Moore'a i Mealy'ego. Automaty synchroniczne i asynchroniczne. Tworzenie grafów przejść automatów. Kodowanie i minimalizacja liczby stanów automatu. Narzędzia komputerowego wspomagania projektowania układów cyfrowych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Podstawowe bramki logiczne. Tożsamości logiczne. Prawa de Morgana. Bramka XOR. Konwertery kodów. Projektowanie układu kombinacyjnego. Przerzutniki (flip-flop). Liczniki. Rejestry przesuwające. Projektowanie układu sekwencyjnego.
Cel kształceniaNabycie umiejętności syntezy układów cyfrowych (kombinacyjnych i sekwencyjnych) oraz poznanie zasad ich projektowania. Poznanie komputerowych narzędzi projektowania i symulacji układów cyfrowych.
Literatura podstawowa1) Anand Kumar, Fundamentals of Digital Circuits, Prentice-Hall India, 2006 2) Józef Kalisz, Podstawy elektroniki cyfrowej, WKiŁ, 2008 3) Andrzej Skorupski, Podstawy techniki cyfrowej, WKiŁ, 2001
Literatura uzupełniająca1) Piotr Gajewski, Janusz Turczyński, wyd. WKiŁ, Cyfrowe układy scalone CMOS, 1990r., tom
Uwagi