Wizualizacja danych

2021L

Kod przedmiotu17S1-WIZD
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrótki rys historyczny języka Python. Cechy języka Python. Podstawowe elementy języka Python (typy danych, instrukcje sterujące, klasy, instrukcje wejścia-wyjścia). Wprowadzenie do bibliotek numerycznych w Pythonie: NumPy, SciPy. Wczytywanie, zapisywanie i przetwarzanie danych (w tym m.in. za pomocą biblioteki pandas). Korzystanie z darmowych repozytoriów danych. Techniki wizualizacji danych z wykorzystaniem biblioteki matplotlib, seaborn.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci mają za zadanie napisanie i uruchamianie szeregu programów ilustrujących kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Joel Grus, Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie, Helion, 2018 2) Wes McKinney, Python w analizie danych. Przetwarzanie danych za pomocą pakietów Pandas i NumPy oraz środowiska IPython, Helion, 2018 3) Paul Barry, Python. Rusz głową!, Helion, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi