Techniki multimedialne - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Matematyki i Informatyki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Informatyka

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
0
ZAL-O
Wykład
16
Warsztaty informatycznego języka angielskiego
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Historia informatyki
0
ZAL-O
Wykład
10
Logika dla informatyków
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
20
Systemy rozproszone
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Matematyczne modelowanie systemów
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Modelowanie i wizualizowanie 3W grafiki
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Zaawansowane systemy programowania grafiki
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 1
0
ZAL-O
Seminarium
20
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
0
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
17,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Informacja patentowa
0
ZAL
Wykład
4
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 2
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Ochrona danych
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Symulacje komputerowe
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Systemy sztucznej inteligencji
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
20
Przedmiot fakultatywny
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
20
Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Techniki systemów multimedialnych
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 2
0
ZAL-O
Seminarium
20
Wykład specjalizujący
2
ZAL-O
Wykład
20
SUMA
10,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przetwarzanie sygnału mowy
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Zaawansowane metody numeryczne
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 3
0
ZAL
Seminarium
20
VII - Inne
Praca dyplomowa
0
ZAL
Ćwiczenia
30
SUMA
0,0