Seminarium magisterskie 3

2018L

Kod przedmiotu2317N2-MK-SEMMAG3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzająceSeminarium magisterskie 1,2a
Wymagania wstępneWybrany temat pracy magisterskiej
Opis ćwiczeńSeminarium poświęcone jest dwóm kwestiom. 1) Omawianie przez studentów pytań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu magisterkiego. 2) Prezentacje prac magisterskich
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej oraz przygotowanie się do egzaminu magisterskiego.
Literatura podstawowa1) prowadzący zajęcia, Zostanie podana przez prowadzącego seminarium, własne, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi