PRZEDMIOT DO WYBORU 4

2018L

Kod przedmiotu2317N2-PDW4
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi