Praktyka zawodowa

2018Z

Kod przedmiotu2317N2-PRZAW
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńBrak
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaCelem praktyk jest zdobycie umiejętności praktycznych oraz weryfikacja zdobytej wiedzy teoretycznej.
Literatura podstawowa1) różni, podana przez prowadzącego, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi