Symulacje komputerowe

Computer simulation

2018Z

Kod przedmiotu2317N2-SYMULKOM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceAnaliza matematyczna, Algebra, Metody numeryczne, Podstawy fizyki
Wymagania wstępneAnaliza matematyczna w zakresie obliczania całek i pochodnych, rachunek macierzowy, rachunek liczb zespolonych
Opis ćwiczeń1. Model Malthusa, 2. Model Verhulsta, 3. Model Lotki-Volterry, 4. Model konkurencji i symbiozy, 5. Spadek swobodny, 6. Rzut ukośny, 7. Bungee, 8. Zderzenia ciał, 9. Model Lorenza, 10. Hit-or-miss Monte Carlo, 11. Błądzenie przypadkowe, 12. Dylemat komiwojażera (symulowane wyżarzanie), 13. Life, 14. Model segregacji przestrzennej.
Opis wykładów1. Wprowadzenie do Mod/Sym, 2. High-Performance Computing, 3. Metodologia symulacji, 4. Dynamika układów z ciągłym czasem, 5. Układy dyskretne, 6. Modelowanie w sporcie, 7. Dynamika molekularna, 8. Chaos deterministyczny, 9. Metody Monte Carlo, 10. Automaty komórkowe, 11. Algorytmy genetyczne, 12. Simulated Annealing, 13. Omówienie projektów zaliczeniowych.
Cel kształceniaZapoznanie z zasadami budowy i rozwiązywania modeli procesów i zjawisk fizycznych metodami numerycznymi. Poznanie podstawowych modeli zjawisk i procesów fizycznych. Poznanie podstawowych narzędzi rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych.
Literatura podstawowa1) Anand Kumar, Fundamentals of Digital Circuits, t. brak, Prentice-Hall India, 2006, s. brak 2) Józef Kalisz, Podstawy elektroniki cyfrowej, t. brak, WKiŁ, 2008, s. brak 3) Andrzej Skorupski, Podstawy techniki cyfrowej, t. brak, WKiŁ, 2001, s. brak
Literatura uzupełniająca1) Daniel Kahnemann, wyd. Media Rodzina, Pułapki myślenia, 2012r., tom
Uwagi