Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1

2019L

Kod przedmiotu0000SX-MHS30I
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaW zależności od wybranego przedmiotu
Literatura uzupełniająca
Uwagi