Historia informatyki

2020Z

Kod przedmiotu2317S2-HISTINF
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Duch, Fascynujacy świat komputerów, NAKOM, 1997 2) P.Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informatycznej, PWN MIKOM, 2008 3) H. Kaufmann, Dzieje komputerów, PWN, 1980
Literatura uzupełniająca
Uwagi