Informacja patentowa

2021Z

Kod przedmiotu2317S2-INFP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Załucki M., Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawno - porównawcze., Warszawa, 2008 2) Załucki M., Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego., Warszawa, 2008 3) Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie., Warszawa, 2008 4) Golat R., Pprawo autorskie i prawa pokrewne., Warszawa, 2006 5) Barta J.,Markiewicz R., Prawo autorskie OW KUWER., Warszawa, 2008 6) Promińska U., Prawo własności przemysłowej., Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi