Praktyka zawodowa

PROFESSIONAL PRACTICE

2020Z

Kod przedmiotu2317S2-PRAKTYKA
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, różne podane przez prowadzącego, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi