Seminarium magisterskie 2

2020Z

Kod przedmiotu2317S2-SMAG2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) bdn, w zależności od tematyki seminarium magisterskiego, t. bd, bd, bd, s. bd
Literatura uzupełniająca
Uwagi