Seminarium magisterskie 3

2020L

Kod przedmiotu2317S2-SMAG3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Malina, M. Szwoch, Podstawy projektowania interfejsów użytkownika, Helion, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi